Är det någon risk att odla bakterier?

Risker med att odla bakterier på gården

Riskmedvetenhet och en god hygien är ytterst viktigt vid hantering av prov och odlingar för att skydda dig själv, andra människor och djur runt omkring dig. God hygien är också nödvändigt för att skydda odlingarna från kontaminering av föroreningar i vår omgivning.

  • Arbetsgivare och övriga anställda på arbetsplatsen ska känna till riskerna. 

  • Inga djur får vistas i rummet där Bacticam förvaras.

  • Förtäring av mat, dryck eller användning av tuggummi eller tobak/snus får inte ske i rummet.

  • På grund av smittorisken får du enbart odla på mjölk från kor i Bacticam.