2023-11-01: Dashboard och Taggar

Portalen Version: 2.3.425

 • Dashboard anpassad för storbildsskärm
 • Egen sida för varje komponent i ko-pyramiden
 • Uppdateringar i Gårdsinställningar för Taggar.
 • Utbildningssidor i Bacticam ersatta med länkar till Kunskapsbanken.

Dashboard anpassad för storbildsskärm

En egen sida i Portalen anpassad för storbildsskärm för att tydligt visa tillsyns- och att göra -listor för Kalvar, Klövar, KetosKoll och Bacticam

image-png-Nov-01-2023-02-39-10-2176-PM

Sidan visas i helbildsskärm och aktiveras, eller avaktiveras, genom att toggla Dashboard-knappen. 

image-png-Nov-01-2023-06-17-33-3030-AM

Egen sida för varje komponent i ko-pyramiden

Varje komponent i ko-pyramiden får sin egen sida, med statistik och nyckeltal. 

Navigationen i vänstermenyn uppdateras. 

image-png-Nov-01-2023-06-02-31-2462-AM

Uppdateringar i Gårdsinställningar för Taggar.

 • Möjlighet att välja färg.
 • Möjlighet att välja om en tagg skall visas på djur-kort i appen, till exempel på tillsynslistan i KlövKoll. 
 • Möjlighet att ta bort egen-skapade taggar.

image-png-Nov-01-2023-06-15-31-4207-AM

image-png-Nov-01-2023-06-14-47-8770-AM

Kända fel: 

 • Användare kan i vissas fall få se widgets för nyckeltal, till exempel för KetosKoll även om hen inte har tillgång till KetosKoll. Användaren kommer i detta fall att se en ruta som visar texten "Inväntar trend" 
 • Dashboarden är inte anpassad för användare som bara har ett (eller ett fåtal) system. Detta kan leda till att Dashboarden inte är visuellt optimal, men inte till felaktiga data. 
 • Om åtgärder sätts in på kalv, som sedan blir så gammal att den inte längre är tillgänglig i KalvKoll så finns det inget sätt att stänga denna åtgärd.
 • Djur med registrerade problem, som utgår från besättningen, ligger kvar på tillsynslistan i Dashboarden.