2023-10-18: Synkning mellan CDB och KalvKoll

Appen Version: 3.8.0

  • Synkning mellan CDB och KalvKoll

Synkning mellan CDB och KalvKoll

Samtliga kalvar som rapporterats in till CDB görs tillgängliga i Appen. Med denna uppdatering blir det möjligt att.

  • Se alla kalvar som finns tillgängliga i CDB utan att först registrera dem i appen. 
  • Utföra rapporter på kalvar utan att först registrera dem i appen. 
  • Det är fortsatt vara möjligt att lägga till födelseinformation om kalvar om så önskas. 
  • Det är fortsatt vara möjligt (rekommenderat) att rapportera kalvar som nyfödda i appen innan de blir tillgänglig från CDB.