2023-11-21: Graf för nyckeltal och bättre inställningsmöjligheter för taggar

Portalen Version: 2.3.475

 • Utökade inställningsmöjligheter för taggar.
 • Grafer för hur Nyckeltal utvecklas över tiden.
 • Andra provtagningen KetosKoll
 • KPI för Näringsbalans

Utökade inställningsmöjligheter för taggar

 • Val av färg
 • Synlighet i appen
 • Möjlighet att ta bort taggen

image-png-Nov-21-2023-03-12-57-0818-PM

Grafer för hur Nyckeltal utvecklas över tiden

 • Visas under en egen flik för respektive område
 • Funktion för att snabb zoom in eller ut på vissa tidsperioder
 • I första utgåvan kommer grafen vara tillgänglig för: 
  • Kalvar
  • Klövar 
  • Näringsbalans 
  • Juver

image-png-Nov-21-2023-03-15-10-0479-PM

Andra provtagningen KetosKoll

Kor som vid sin första provtagning inte påvisade Ketos skall enligt föreslagen strategi provtas igen med ett uppföljande prov. Dessa kor kommer nu att visas under rubriken provta igen.