2023-12-19: Rapport för behandlingshistorik

Livsmjölksportalen Version 2.3.506

  • Rapport för behandlingshistorik

Rapport för behandlingshistorik

På Kalvsidan under fliken Behandlingar kan en rapport på behandlingshistorik laddas ner. Rapporten kan läsa i Excel eller likvärdigt program och innehåller information om: 

  • Vilka djur som behandlats 
  • Vad de har fått för behandling
  • Vem som utfört behandlingen
  • När behandlingen har utförts
  • Med mera ... 

image-png-Dec-19-2023-08-58-04-1680-AM