2024-02-15: Gårdsuppgifter på Digitala Whiteboarden

Livsmjölksportalen Version 2.3.763

  • Gårdsuppgifter på digitala whiteboarden
  • Egna nyckeltal för alla delar av ko-pyramiden
  • Nyckeltal för Produktion 
  • Juver får egen ny ikon i menyn
  • Bug: för tool-tip i Klövstatistik åtgärdad. 
  • Uppdateringar för att förbättra prestanda på systemet

Gårdsuppgifter på digitala whiteboarden

Den digital whiteboaden får funktionalitet för att visa gårdsuppgifter som rapporterats in via appen.

image-png-Feb-15-2024-04-23-03-1073-PM

Skapa och följa egna nyckeltal för alla delar av ko-pyramiden

Samman funktionalitet som beskrevs för Produktion i Release 2024-01-23 finns nu tillgänglig för samtliga delar av ko-pyramiden. 

Nyckeltal för Produktion 

Eget nyckeltal för produktion läggs till. 

image-png-Feb-15-2024-04-24-24-5808-PM