2024-02-26: Ny version av appen tillgänglig för alla

Appen Version: 4.3.0

 • Nytt version av appen
 • Tillgång till alla delar i ko-pyramiden
 • Nytt flöde för att kunna rapportera problem för alla delar i ko-pyramiden

Ny version av appen

Ny version görs tillgänglig för alla användare som har KalvKoll, KlövKoll eller GårdsKoll. I den nya samlas allt på samma ställa, vilket gör det lättare att navigera mellan de olika områdena. 

image-png-Feb-27-2024-12-46-13-4399-PM

KalvKoll och KlövKoll kommer finnas kvar som tidigare ytterligare en tid. 

image-png-Feb-27-2024-12-17-40-0573-PM

 • För att byta mellan olika områden Kalvar, Klövar, Juver(mer om detta nedan) osv. används flikarna i toppen av skärmen. 
 • För att byta mellan Att göra, Tillsyn och Djurlistan, används menyn i botten av skärmen. 

Tillgång till alla delar i ko-pyramiden

Samtliga kunder som har tillgång till KlavKoll, KlövKoll och/eller GårdsKoll, får även tillgång till funktion för att hantera övriga delar av Kopyramiden i appen (och portalen). 

 • Klavar 
 • Klövar 
 • Näringsbalans 
 • Juver 
 • Fertilitet 
 • Generella djurproblem

image-png-Feb-27-2024-12-28-40-7780-PM

De nya delarna kan sättas upp i Livsmjölksportalen, på precis samma sätt som redan gått att göra för klövar och kalvar:

image-png-Feb-27-2024-12-38-26-1995-PM

Och analys kan även den att göra i Livsmjölksportalen på samma sätt som det går att göra för klövar och kalvar: 

image-png-Feb-27-2024-12-41-17-4155-PM