2024-03-05: Deluppgifter på Whiteboard, behandlingsrapporter för samtliga områden.

Livsmjölksportalen Version 2.3.826

  • Deluppgifter för gårdsuppgifer visas på Whiteboard. 
  • Excel export för samtliga delar av ko-pyramiden 
  • Standardbehandlingar för Näring, Juver Fertilitet och Generella djurproblem läggs till på nya gårdar. 
  • Djur som rapporterats som sålda till CDB tas bort från besättningen. 
  • Problem som rapporterats vid födsel blir tillgängliga i på djursidan i portalen. 
  • Diverse mindre buggfixar 

Deluppgifter för gårdsuppgifer visas på Digitala Whiteboarden

I exemplet nedan är Mossen, Obygden och Utmarken deluppgifter till huvuduppgiften Kontrollera beten.

image-png-Mar-05-2024-12-22-27-7660-PM

Excel export för samtliga delar av ko-pyramiden 

Sedan tidigare har det varit möjligt att få ut en rapport på behandlingar gjorda på kalvar. Nu kommer det även vara möjligt att göra motsvarande för övriga delar av ko-pyramiden, t.ex. för klövar som i exemplet nedan. 

image-png-Mar-05-2024-12-36-47-2596-PM

Djur som rapporterats som sålda till CDB tas bort från besättningen.

Djur som rapporterats som sålda i CDB har tidigare legat kvar i på besättnings-sidan i portalen. Dess tas bort men finns fortfarande tillgängliga under filtret "utgångna". 

Denna ändring kan leda till att värdet för vissa KPI-beräkningar uppdateras. 

Problem som rapporterats vid födsel blir tillgängliga i på djursidan i portalen. 

Sedan tidigare har det varit möjligt att se kalvningsproblem i appen, nu blir det även möjligt att göra det på djursidan i portalen. 

image-png-Mar-05-2024-12-32-18-9555-PM