2024-05-14: Lägg till bilder på gårdsuppgifter och visa taggar i djurlistan

Appen Version: 4.6.0

  • Lägg till bilder vid skapade av gårdsuppgift. 
  • Visa och redigera bilder för gårdsuppgifter. 
  • Enklare redigering av datum på en uppgift. 
  • Färre steg för att redigera en gårdsuppgift.
  • Bekräfta knapp många uppgifter markeras som utförda på samma gång. 
  • Förbättra datum/tid för att stödja flera tidszoner.
  • Ny kalender-dialog för datumet på gårdsfliken. 
  • Visa taggar för djur i djurlistan. 
  • Mindre buggfixar 

Lägg till bilder vid skapade av gårdsuppgift

Det blir möjligt att lägga till upp till tre bilder i samband med att en gårdsuppgift skapas. Antingen genom att ta en bild direkt med kameran eller genom att lägga till en bild från galleriet. 

image-png-May-14-2024-09-47-54-9732-AM

Visa och redigera bilder för gårdsuppgifter

När det finns en bild på plats kommer det visas en ikon på uppgiften och det går att editera uppgiften (t.ex. byta eller lägga till en bild) genom att klicka på uppgiften sedan pennan.  image-png-May-14-2024-09-52-11-6030-AM

Enklare redigering av datum på en uppgift

Datum kan nu redigeras direkt från denna från uppgiftens informationsdialog (istället för att gå in och editera som förut) 

image-png-May-14-2024-09-58-25-3741-AM

Färre steg för att redigera en gårdsuppgift

Färre steg för att redigera en gårdsuppgift genom att använda pennan direkt i informationsdialog för uppgiften. 

image-png-May-14-2024-10-01-16-0030-AM

Bekräfta knapp många uppgifter markeras som utförda på samma gång

Ett extra steg läggs till för att säkerställa att man inte av misstag råkar markera alla gårdsuppgifter under en viss kategori som klara på en gång.

image-png-May-14-2024-10-07-50-5018-AM

Ny kalender-dialog för datumet på gårdsfliken. 

Ny dialog i kalendern på gårdsfilken som gör att det går att välja datum långt fram i tiden. 

Visa taggar för djur i djurlistan

Sedan tidigare går det att välja om en tagg skall "framhävas tydligt på djurlistor". Detta har lett till att taggar visas på t.ex. djur som ligger på tillsynslistan. 

Nu kommer samma inställning även att göra så att taggarna visas på samtliga djurlistor som små pluppar. Så ett tips är att använda er av möjligheten att sätta färger på taggarna för att hålla isär dem.