Administrera symtom och behandlingar

Guide kring administration av symtom och behandlingar

Sjukdomar och symtom i appen

Det finns ett antal fördefinierade symtom och sjukdomar i appen som kalvskötarna på gården enkelt kan välja mellan när de rapporterar ett problem.

Det går att hantera symtom och sjukdomar i appen för gården genom att trycka på hamburgarmenyn (de tre horisontella strecken uppe till vänster i appen, se bild nedan). Då kommer det fram en meny enligt bilden.

Klicka på Settings eller Inställningar (beror på inställt språk) och följande skärm visas:

Nu kan du börja titta på eller editera sjukdomar och symtom.

Editera sjukdomar och symtom, och beskriv behandlingar/rutiner

För alla sjukdomar och symtom kan gården göra två saker:

  1. Välja att använda denna sjukdom/symtom eller inte. Om gården väljer att dölja en sjukdom/symtom så kan inte kalvskötaren ange denna sjukdom/symtom för en kalv. Valet görs genom att klicka på symbolen längst till höger om namnet på sjukdomen/symtomet. Symtomet ”Uttorkad” i bilden ovan är avaktiverat för gården.
  2. Editera texten med instruktionen för hur sjukdomen/symtomet ska behandlas på gården. Tryck på kugghjulet till höger om namnet på sjukdomen. Då öppnas en ruta enligt nedan. En text kan skrivas in som instruktion till kalvskötaren. Denna text visas intill problemet på kalvkortet och indikeras av en i-symbol i tillsynslistan. Om man klickar i kryssrutan när man lägger till en text så kommer texten även att synas på förstasidan när man startar appen.

Skapa egna sjukdomar eller symtom

Om gården vill lägga till en extra sjukdom/symtom att hantera, gå längst ner på inställningssidan och tryck på knappen som heter ”Skapa ny sjukdom” eller ”Create new issue” enligt följande:

Följande skärm öppnas:

Fyll i Titel och beskrivning. Markera hur allvarlig denna sjukdom är och fyll i instruktionen som kalvskötaren ska utföra vid tillsyn.

Tryck sedan på knappen ”Skapa” eller ”Create” för att skapa denna nya sjukdom/symtom.

Editera egenskapade sjukdomar och symtom

Leta upp den sjukdom/symtom som ska editeras på inställningssidan och klicka på kugghjulet till höger om namnet. Följande skärm dyker upp:

Gör dina ändringar och tryck på knappen ”Spara” eller ”Save” längst ner till höger.