Ark för mjölkmätning

Ladda ner ark för mjölkmätning.

Ark för Mjölkmätning

Arket kan underlätta vid mjölkmätning av flera kor, t ex i mjölkgrop. Beställ ett laminerat ark från Agricam eller skriv ut och laminera. 

Tänk på att det är mot burkens färgkarta provet ska läsas av, och att det är viktigt att avläsningen sker efter exakt 1 min annars riskerar man att få felaktiga mätresultat.