Förenkla och förbättra kalvskötseln

Det börjar med kalvarna

•Snabb och automatisk överlämning mellan personalen
•Information & historik om varje enskild kalv
•Ögonblicksbild & historik för hela gruppen av kalvar
•Gårdens rutinåtgärder direkt i appen
•Övergripande koll på kalvhälsan
•Underlag för förbättringsarbete & uppföljning
KalvKoll