Hur arbetar Agricams veterinärer?

Agricams egna veterinärer skall stå för en högspecialiserad kunskap kopplat till våra produkter, men deltar inte i beslut och genomförande av åtgärder ute på gårdarna.

Agricam har egna anställda veterinärer i syfte att 

  • upprätthålla veterinärmedicinsk kompetens, vilket krävs för att säkra produktutvecklingen 
  • bistå gårdar och besättningsveterinärer med tolkning av besättningsdata så att rätt åtgärder kan sättas in för att förbättra djurhälsa och produktionsekonomi 
  • Agricams veterinärer genomför uppföljningar med gårdar och besättningsveterinärer