Hur behandlar jag med Glycerol?

Beskrivning av hur du behandlar med Glycerol.

glycerol