Hur förvarar jag KetosKoll-utrustningen?

Beskrivning om hur du ska förvara utrustning, stickor etc.

Förvara utrustningen i 10-30 grader Celsius. Mätare och stickor är känsliga för fukt, kyla och hetta. Förvara dem i rumstemperatur, i torr miljö och i förslutna burkar. 

Mjölkstickor i större svart burk och Blodstickor i mindre vit burk.