Hur fotograferar jag odlingsplattor?

Beskrivning av hur du fotograferar odlingsplattor i Bacticam.

För att inte blanda ihop nya odlingsplattor med äldre är det viktigt att du har ett bra system för fotografering.

Plocka ur plattan och placera tillbaka på locket. Lägg plattor som odlats i 2 dygn i plastpåsen, utan att du kontaminerar påsens utsida.

Fortsätt på samma sätt med alla plattor som odlats 2 dygn och sedan de som odlats 1 dygn.

Efter fotografering av plattor som odlats i 1 dygn, lägg dem på värmeskåpets nedre hylla.

När fotograferingen är klar, ta av dig handskarna och först nu, rulla upp plastpåsen och förslut runt de använda plattorna - allt för att minska risken för bakterier utanpå plastpåsen.

Sprita labbet och dina händer.

Lås labbet och placera påsen med plattor i kyl (i avsedd behållare) i väntan på Bacticams provsvar. Avsluta med att tvätta dina händer.

Ta på labbrock, labbskor och engångshandskar.

Om du har plattor som ska fotograferas andra gången, förbered en plastpåse genom att rulla ner kanterna så att du sedan, när plattorna är färdigfotograferade, kan placera dem i påsen utan att nudda utsidan av påsen.

Fotografera först de plattor som odlats 2 dygn (de på nedre hyllan).

Starta Bacticam fotostudio: tryck på strömknappen och dra ut den utdragbara hållaren

Ur värmeskåpet, ta ut odlingsplattan med locket ner(!) och håll den, med locket ner, över fotostudions skärm och tryck Skanna streckkod. Skärmen piper när koden är avläst.

Placera plattan med locket ner på arbetsytan, lyft ur plattan från locket och först nu vänd på den. I hållaren är det viktigt att plattan placeras i rätt läge: den röda sektionen mot dig och plattans fyra mellanväggar ska matcha skårorna i hållaren.

Skjut in hållaren och följ instruktionerna på skärmen:

Aktivera ljusläge A genom att dra spaken till A. Tryck på kamera- symbolen på skärmen. Dra spaken till B och upprepa.

Vänta på att fotona laddats upp, kontrollera att informationen stämmer och att foton tagits korrekt (om plattan fotats med fel ljusläge eller om studion var avstängd blir bilden för ljus eller för mörk). Tryck sedan på Skicka.