Hur fungerar Favoriter?

Beskrivning av hur Favoriter fungerar i Gårdssystemet.