Hur kan Agricam bidra till att avhjälpa bristen på veterinärer?

Agricam bistår med digitala verktyg som sparar tid och minskar behovet av akut arbete. Istället kan planerade möten och förebyggande aktiviteter prioriteras

  • Digitala verktyg gör information lättillgänglig för besättningsveterinären utan att behöva närvara fysiskt på gården, vilket sparar tid 
  • Manuella arbetsmoment som provtagningar och logistik kring odlingar kan elimineras 
  • Behovet av manuell rapportering av data reduceras tack vare att olika typer av importer och exporter kan automatiseras
  • Samverkan med gård underlättas av att journalsystem pratar med Hälsoportal och att gård, besättningsveterinär och rådgivare har samma bild av vad som är gjort och skall göras
  • Målsättningen är att växla akuta situationer och behandlingar mot förebyggande aktiviteter vilket skall leda till ökad djurhälsa och ökad produktion.