Hur säkrar jag nyttan av Bacticam?

Med hjälp av snabba provsvar och samlad data förenklas samverkan mellan gård och besättningsveterinär. Avgörande faktorer för att maximera nyttan för gård, djur och ekonomi.

Hur maximerar jag nyttan av Bacticam?

  • Snabba och korrekta provresultat
  • Rätt åtgärd snabbt insatt 
  • Basera beslut på data och historik från den egna besättningen
  • Ökad möjlighet till samverkan mellan gård och besättningsveterinär baseras på data och historik
  • Ger underlag för strategiskt arbete med förebyggande åtgärder 
  • Ta stöd av Agricams expertis för tolkning av data vid behov
  • Fortbildning personal 
  • Utbildning av ny personal