Hur sätter jag ett mjölkprov i Bacticam?

Beskrivning av hur du sätter ett mjölkprov i Bacticam.

Förberedelse

Ta ur SELMA PLUS®-plattorna med locket ner från kylen, så att de blir rumstempererade. Tvätta händerna.

I Bacticamstationen

Ta på labbrock inom det markerade området, byt till labbsskor och ta på engångshandskar och mössa. 

Dra ut arbetsbänken, placera ditt mjölkprov i provrörshållaren och odlingsplattan med locket ner på arbetsbänken. Skaka provröret och stryk plattan med mjölk:

Börja alltid med det röda fältet på plattan. Doppa spridningsöglan i mjölken, det är viktigt att öglan är helt fylld med mjölk, och stryk med lätt hand, ett kort ”streck” från vänster till precis innan mitten (bild a) och släpp hela droppen när du stryker detta streck - om inte, stryk på samma streck en gång till. Därefter sprider du ut ”mjölkstrecket” genom att vinkla upp öglan något och med fortsatt lätt hand, så att öglan inte skär ner i agar, stryk zick-zackmönster med öglans kant från början av strecket. Från mitten av fältet, vinkla upp öglan ytterligare för att kunna stryka ända till höger kant.

Lägg in plattan med locket ner(!) på värmeskåpets övre hylla. Skilj på nya och äldre plattor genom att lägga nya plattor på den övre hyllan och förflytta dem efter första fotograferingen till den nedre hyllan.

Desinficera labbet, kassera handskar och sprita dina händer. Lås labbet. När du lämnar Bacticamstationen, byt till vanliga skor, häng rocken separat från andra kläder (med insidan ut för att undvika att smuts och damm kommer på utsidan och kan trilla ner i prover nästa gång). Avsluta med att tvätta dina händer.

Spara mjölkprovet i en låda i kylen då det kan behövas för vidare verifiering av SVA.

Vänta 18-24 timmar innan du fotograferar plattan första gången. Vid misstänkt E coli kan plattan fotograferas efter ca 7-8 timmar (om man börjar se kolonier)