Hur tar jag ett mjölkprov?

Beskrivning av mjölkprovtagning för Bacticam.

För att få ett rättvisande provsvar vid odling av mjölkprover är det viktigt att ta ett rent mjölkprov, det är mycket viktigt med god hygien vid provtagningen. Med god hygien undviker du att få smuts och föroreningar i provröret. Smuts och föroreningar är också bakterier som kommer att växa på odlingsplattan och provet kommer att svaras ut som Blandflora, dvs att det växer många olika bakterier på odlingsplattan. Vid Blandflora i provet är det ofta svårt att säga vilka bakterier som orsakat problemet i juvret. 

1. Förberedelse

Med rena händer, ta fram allt du behöver för mjölkprovtagning:

Engångshandskar, sterilt provrör med streckkod, märkpenna, bomullstussar och sprit eller desinfektionsservetter.

Märk upp provröret med ko och juverdel.

Skriv konumret följt av HF (höger fram), VF (vänster fram), HB (höger bak) eller VB (vänster bak).

2. Mjölkprovtagning

Ta på engångshandskar och torka av juvret och spenarna med ett torrt papper eller juverduk
Då är risken mindre att det faller ner smuts i provröret vid provtagningen. Avsluta alltid med den infekterade juverdelen.

Ta bort bakterier som sitter i spenkanalen

Rengör varje infekterad spenkanal genom att mjölka ur minst 10 ml från varje juverdel som ska provtas. Då försvinner eventuella bakterier som bara sitter i spenkanalen och inte är orsaken till juverproblemen. Vid provtagning direkt efter mjölkning behöver detta inte göras.

Tvätta spenspetsarna med sprit

Tvätta spenspetsen med en desinfektionsservett eller med bomull och sprit tills du inte längre ser någon smuts. Kontrollera noga att spenspetsen är ren. Ta ny servett eller bomull för varje spene. 

Vinkla provröret neråt

Vinkla provröret neråt när du tar av korken så att det inte faller ner bakterier från omgivningen.

Håll korken ren

Håll utanpå korken och rikta insidan nedåt. Den får inte bli smutsig under tiden du tar provet.  

Håll spenen och röret horisontellt

Genom att hålla både spene och rör
horisontellt när provet tas är risken mycket mindre att smuts trillar ner i röret.

Mjölka en stråle i röret

Om det är möjligt, mjölka bara en stråle i röret. Det behövs bara 1 ml mjölk. Ju fler strålar i röret desto större är risken att det kommer med bakterier från omgivningen.

Sätt tillbaka korken omedelbart och kassera engångshandskarna. Placera mjölkprovet i kyl i väntan på registrering och odling samma dag, alternativt fortsätt i arbetsflödet.