Kalvkoll åtgärder

Funktion Åtgärder

Nedan visas en film om hur funktionen Åtgärder registreras i portal och app.