Kalvkoll för kalvskötaren

Översikt av Kalvkoll

Daglig tillsyn

Tillsynslistan

På sidan för daglig tillsyn får kalvskötaren en överblick om vilka kalvar som har något problem och behöver extra tillsyn.

För varje kalv på lista kan kalvskötaren se:

 • Vilka problem kalven har
 • Hur länge den har haft problemet
 • När den senast fick tillsyn
 • ID nummer
 • Hur gammal den är
 • Kön

Kalvskötare kan även få ytterligare information om respektive sjukdom eller symtom.

 • I-symbolen betyder att det finns instruktioner om hur sjukdomen skall hanteras (se artikeln om ”administrer symtom” för mer information om denna) (i-symbol)
 • Pratbubblan betyder att det finns kommentarer kopplade till sjukdomstillfället

Utför tillsyn

När en tillsyn är utförd kan kalvskötaren markera detta genom att svepa kortet åt höger

Det går också välja att markera tillsyn för samtliga kalvar.

 


 

Lägga till sjuk kalv

Om kalskötaren upptäcker en kalv som inte mår bra rapporteras den genom följande steg.


  

 • Använd plussymbolen för att rapportera en kalv
 • Välj vilken kalv det gäller
 • Välj aktuell sjukdom eller symtom
 • Det finns även möjlighet att koppla bilder och lägga till en kommentar

När kalven har rapporterats som sjuk så dyker den upp på tillsynslistan. Där kommer den ligga kvar till dess att den har rapporterats som frisk igen.


 

Lägg till kommentar

För en kalv som finns på tillsynslistan går det att lägga till kommentarer som kopplas till den sjukdom eller symtom som har registrerats på kalven.

 • Öppna kalvkortet och tryck på kommentarer
 • Lägg till kommentar
 • Kommentarer kommer då att sparas i historiken för detta sjukdomstillfälle
 • Senast tillagda kommentar kommer alltid visas
 • Alla kommentarer visas genom att klicka på knappen “Kommentarer (antal)”

Friskförklara en kalv

När kalven är frisk eller inte längre uppvisar några symtom kan den friskförklaras.

 • Öppna kalvkortet genom att klickar på kalven i tillsynslistan
 • Och klicka på ”Friskförklara”

När kalven friskförklaras ges även en möjlighet att lägga till en kommentar som sparas på kalvens tidslinje.

När kalven har friskförklarats försvinner den från tillsynslistan


 

Kalvning

När en ny kalv har fötts i besättningen kan denna läggas till genom att gå till ”Lägg till ny kalv” i hamburgaremenyn.Vid registrering av kalven kan ett antal fält fyllas i. Ju mer data som adderas desto bättre kommer appen kunna hjälpa till att ta hand om kalvarna.

 

 

Följade fält kan anges vid födsel

 • Kön
 • Konummer
 • Temporärt namn

Kan användas om kalven inte har fått något nummer ännu eller om den identifieras på något annat sätt än sitt nummer.

 • Mer ID-information

Det är möjligt att ange fullständigt konummer med landskod och produktionsplats. När dessa har angetts en gång kommer informationen sparas till nästa tillfälle en kalv registreras.

 • Flaggor

Det finns möjlighet att sätt ett antal flaggor på kalven som sparas på kalvens kalvkort. Vid kalvning kan det till exempel vara intressant att markera om kalven har fått råmjölk som planerat eller inte.

 • Tid och datum för födsel

Det är viktigt att fylla i detta korrekt för att appen skall kunna hantera kalven och ge råd på bästa sätt.

 • Okulär bedömning av vik
 • Problem vid kalvning

Det går att ange om det har uppstått några problem i samband med kalvningen eller strax där efter. De kalvar som har haft något problem tidigt i livet, kan behöva lite extra tillsyn och markeras därför som en ”riskkalv”.

 • Anteckning

Det går även att lägga till en valfri kommentar som kopplas till händelsen att kalven har fötts.

 

Kalvkortet


Varje kalv som registreras i appen får en egen sida, ett kalvkort. Hit hittar du genom att klicka på ett kort i tillsynslistan om kalven har ett aktuellt problem, eller genom att klicka på knappen “Visa alla kalvar” och välja kalv i listan.

Status och aktuella problem

På kalvkortet syns dels information om kalven som är konstant (t.ex. om man fyllt i att det är en köttras eller om den fått råmjölk enligt plan som liten), och dels information om aktuella problem och när den fick tillsyn senast.

Information om kalven kan ändras eller uppdateras genom att klicka på den blå pennan uppe i högra hörnet.

För aktuella problem syns information till personalen som lagts till i inställningarna, och även om det finns några kommentarer.

Vill du lägga till ett nytt problem till just den kalven vars kalvkort du är inne på kan du använda den runda, blå plus-knappen härifrån. Då blir kalven förvald.

 

Tidslinje

På kalvkortet finns även en tidslinje med all historik. Här samlas födelseinformation, problemhistorik och anteckningar. Problemhistorik sparas på den dag problemet registrerades.

Anteckningar som läggs till i den här sektionen här kommer vara helt fristående och alltså inte kopplas till något aktuellt symtom eller sjukdom.

Den röda knappen “Ta bort från besättning” leder till en ruta där ni får välja varför den inte längre är i besättningen (död, såld, eller annan anledning). Går ni vidare och tar bort den kommer kalven inte längre finnas kvar i appen.

Riskkalv

En riskkalv är en kalv som av någon anledning kan behöva extra tillsyn eller uppmärksamhet. Riskkalven markeras genom att den får en symbol på sin ikon så att det skall vara lätt att se den i en grupp med kalvar.

En kalv klassas som riskkalv om den har haft några problem i samband med födseln. I exemplet ovan har 1248 klassats som riskkalv för att den är född som tvilling.

Som användare går det också att manuellt flagga en kalv som riskkalv. Om den till exempel varit sjuk upprepade gånger eller inte växer som den skall. Detta görs genom att

 • Öppna kalvkortet
 • Editera kalven
 • Klicka i ”riskkalv-flaggan”