Ska jag göra mjölk- eller blodmätning?

Beskrivning av Agricams rekommendation kring mjölk- kontra blodmätning vid misstanke om Ketos.

Vi rekommenderar att du med mjölkprov tar reda på vilka kor som är i riskzon för ketos – då behöver du sticka färre kor vilket är skonsammare för kon. Först om mjölk påvisar risk för ketos provtar du med blod för att få ett noggrannare värde och rekommenderad åtgärd.

Om du inte vill provta med blod, ta påföljande dag mjölkprov igen och se om hon är på väg upp och behöver behandling, eller på väg ner.