Vad är en Checklista?

Vad innebär Checklista i Gårdssystemet?

  • Till varje Enhet och Rutin kan en Checklista kopplas
  • Checklistan består av en eller flera Uppgifter som skall utföras. För varje uppgift definieras ett intervall, i vilket uppgiften skall utföras.
  • En uppgift kan bestå av en eller flera Uppgiftsfrågor
  • Till varje uppgiftsfråga är det möjligt att lägga till ett objekt som gör det möjligt att rapportera en avvikelse på uppgiftsfrågan.