Kort sammanfattning om Djurhälsoportalen?

Djurhälsoportalen - navet som knyter ihop helheten

Portalen är navet i Agricams lösningar och länkar ihop sensorer och data med gårdens personal. Med kopplingar till robotar och veterinärens journalsystem uppstår ett helhetstänk som är unikt för mjölkproducenter. All djurhälsorelaterad data och arbete samlas på ett och samma ställe.

Med Agricams Hälsoportal erhåller du

✓ Snabb översikt över djurhälsan på gården - på individ- och besättningsnivå

✓ Gården och besättningsveterinären kan titta på statistik, historisk data såväl som djurhälsostatus

✓ Tillgång till digitala möten för att underlätta kommunikation mellan gårdens ägare, förman, djurskötare och veterinär

✓ Kopplingar till robotar och veterinärens journalsystem - dubbelarbete försvinner  

✓ Hälsolarm ger gården tydliga anvisningar om vilka individer som behöver insatser

✓ Gården får en sammanställning på samtliga åtgärder och kan snabbt prioritera arbetet

✓ En gårdslogg som ger en översikt över samtliga pågående aktiviteter