Kort sammanfattning om Portalen?

Portalen - navet som knyter ihop helheten

Portalen är navet i Agricams lösningar och länkar ihop funktioner och data med gårdens personal. All djurhälsorelaterad data och arbete samlas på ett och samma ställe.

Med Agricams Portal erhåller du

✓ Snabb översikt över djurhälsan på gården - på individ- och besättningsnivå

✓ Gården och besättningsveterinären kan titta på statistik, historisk data såväl som djurhälsostatus 

✓ Hälsolarm ger gården tydliga anvisningar om vilka individer som behöver insatser

✓ Gården får en sammanställning på samtliga åtgärder och kan snabbt prioritera arbetet

✓ En gårdslogg som ger en översikt över samtliga pågående aktiviteter