Vilka beräkningsexempel kan användas för att motivera förebyggande insatser?

Kalvhälsa och kalvsjukdomar har stor inverkan på lönsamheten på grund av de direkta kostnaderna för dödlighet och behandling av sjuka kalvar och de långsiktiga effekterna på kornas produktion.

Några exempel som kan användas

Parameter Resultat
Påverkan av kornas livstidsprestanda har undersökts genom flera olika forskningsprojekt Genom att analysera data från mjölkbesättningar har man funnit signifikanta korrelationer mellan hög avvänjningsvikt/ hög daglig tillväxt och mjölkutbyte vid första laktation. För varje 1 kg ökning av avvänjningsvikt producerar förstakalvare  8oo kg- 1200 kg mer mjölk under sin första laktation. 
Mer mjölk under den första laktationen Man kan också vända på det och säga: för varje 100 g/ dag ökning av tillväxten under mjölkperioden producerar kon 100 kg mer mjölk under sin första laktation. Dvs om kalven ökar sin tillväxt från 0,6 kg/ dag till 0,8 kg/dag (=200g/ dag) innebär det 200 kg mer mjölk under första laktation. 
Sjuka kalvar Sjuka kalvar (f.ex. diarré och/ eller lunginflammation, förekommer ofta i kombination eller efter varandra) växer sämre och producerar sämre som kor. 
Dödlighet Minskning i %
Sjuklighet Miniskning i %
Inkalvningsålder Minskar i månader