Vilka kor ska jag provta och när?

Agricams rekommendation gällande provtagningsstrategi för Ketos.

Du bör provta samtliga nykalvade kor minst två gånger enligt en av nedanstående strategier.(Veterinär eller rådgivare kan komma att föreslå andra provtagningsdagar)

1. Oavsett veckodag, provta dagligen de kor som den dagen är på DIM 4 eller 9.

2. Provta fasta veckodagar, med visst intervall (t ex tis + fre), alla nykalvade som på den dagen är i intervallet DIM 3-10. 

För att inte missa kor som drabbas av ketos senare i laktationen kan det vara lämpligt att ta stickprov på kor 21-28 DIM